Detall Departament

SERVEI DE PARTICIPACIÓ I CULTURA IVAJ

DIR3 A10023621
46001 - València
Telèfon: 963108544
Rang: Servei
Funcions:
 • ·
 • a) La promoció i la gestió de l'associacionisme i el foment de la participació juvenil.
 • b) L'assistència i l'assessorament a les associacions juvenils i consells de la joventut en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • c) El disseny, la coordinació, la gestió i el seguiment de les convocatòries d'ajudes i subvencions destinades al foment de la participació juvenil.
 • d) La gestió i l'emissió del Carnet Jove i altres credencials.
 • e) La promoció de productes de mobilitat juvenil.
 • f) El foment d'activitats culturals per a joves.
 • g) La tramitació de les convocatòries de premis efectuades per l'IVAJ.
 • h) El foment del voluntariat juvenil.
 • i) La tramitació dels expedients sancionadors en matèries del seu respectiu àmbit funcional
 • j) Les anàlogues que se li encomanen.
 • --
Responsable del departament: MIRIAM DARIES RAMON