Detalle Departamento

Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures

46010 - València
Telèfon: 961928018

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de gestió econòmica, pressupostària, contractació de serveis, subministraments i obres proposades per les unitats administratives de la Conselleria, Central de Compres i seguiment i control de concerts i
  • concessions, infraestructures i el seu manteniment, gestió de les inversions, logística i subministraments, equipament tecnològic innovador, així com la coordinació dels projectes europeus de la Conselleria de Sanitat.
Responsable del departament: PEDRO MANUEL LÓPEZ REDONDO