Detalle Departamento

SERVEI D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

Telèfon: 961248904 - Fax: 961208492
10svia@gva.es

Funcions:
  • .
  • a) Tramitar les avaluacions d'impacte ambiental de projectes públics i privats.
  • b) Aquelles altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència sempre que no estiguen expressament atribuïdes a altres serveis.
  • ---
Responsable del departament: MARIA FRANCISCA CALAFAT ROMERO