Detall Departament

Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental

DIR3 A10018156
Telèfon: 961248904 - Fax: 961208492
10svia@gva.es
Rang: Servei
Funcions:
  • Li correspon l’exercici de les funcions següents:
  • a) Tramitar les avaluacions d’impacte ambiental de projectes públics i privats.
  • b) Aquelles altres que se li encomanen en matèries de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres servicis.
Responsable del departament: MARIA FRANCISCA CALAFAT ROMERO