Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MODEL ECONÒMIC

DIR3 A10022022
46003 - València
Telèfon: 961207160
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • .
  • A la Subdirecció General de Model Econòmic, respecte de les competències d'anàlisi, planificació, impuls, gestió, programació i difusió del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana, li correspon assessorar i donar suport i assistència tècnica a la persona titular de la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, així com planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua dependència.
  • ---