Detall Departament

SERVEI DE SUPORT, INFORMACIÓ I ANÀLISI DE PROGRAMES I PROJECTES EUROPEUS

DIR3 A10038993
46003 - València
Telèfon: 961207136
Rang: Servei
Funcions:
 • .
 • a) Autoritzar, conéixer, seguir i controlar els projectes europeus en què participe la Generalitat i el seu sector públic instrumental, per al seu finançament europeu mitjançant un altre tipus de fons, convocatòries d'ajudes o instruments financers, que convoquen institucions de la Unió Europea.
 • b) Analitzar i coordinar totes les fonts de finançament europees diferents dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus i difondre a tots els organismes de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, mitjançant la promoció de la participació d'aquests en les diferents convocatòries que es concreten.
 • c) Informar entitats beneficiàries potencials de la societat valenciana, així com altres departaments de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sobre programes europeus, convocatòries de projectes, cerques de socis o configuració de consorcis i licitacions, entre altres iniciatives, en l'àmbit de la Unió Europea.
 • d) Conéixer, difondre i assessorar sobre les diferents iniciatives relacionades o en el marc de la Cooperació Territorial Europea.
 • e) Supervisar les tasques relacionades amb l'Oficina INTERACT València i, especialment, els estudis i les propostes per a millorar els coneixements, els mètodes, els sistemes i els procediments per a gestionar els projectes de cooperació amb altres regions i institucions europees en el marc del Programa INTERACT.
 • f) Col·laborar en la difusió de resultats de projectes europeus amb participació valenciana.
 • g) Analitzar el retorn del finançament europeu captat, més enllà dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (FEIE), per a conéixer la realitat europea de la Comunitat Valenciana, construir aliances amb altres regions europees, o facilitar-ne el posicionament internacional òptim, entre d'altres.
 • h) Adaptar, des de la perspectiva de servei públic, la informació, la promoció i la captació del finançament europeu a les prioritats polítiques del Consell i a la realitat social, econòmica i mediambiental del territori, i també cercar sinergies i evitar duplicitats amb els FEIE.
 • i) Promocionar i dinamitzar altres programes competitius, així com la participació en qualsevol convocatòria europea que tinga caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana.
 • j) Coordinar el posicionament i la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en programes, iniciatives, estratègies, plans, projectes o accions considerats rellevants des de la perspectiva del finançament i els fons amb origen a la Unió Europea.
 • k) Conéixer, informar i assessorar respecte de finançament de caràcter competitiu amb origen fora de la Comissió Europea: altres institucions europees, Consell d'Europa, Organització Europea per a la Cooperació Econòmica, sistema de Nacions Unides, bancs internacionals de desenvolupament o qualsevol altra organització territorial o internacional.
 • ---
Responsable del departament: ANA ISABEL PASCUAL COBOS