Detall Departament

Presidència de la Generalitat

DIR3 A10017550
46001 - València
Telèfon: 012
sec.pre@gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Rang: Conselleria
Funcions:
  • S’assignen a la Presidència de la Generalitat les competències en matèria d’assessorament al president i impuls de l’acció interdepartamental del Consell, anàlisi, prospectiva i projectes estratègics, relacions amb la Unió Europea, l’Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, administració local, relacions amb els mitjans de comunicació social, simplificació administrativa, participació i transparència, així com les competències en matèria de relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat.
  • Així mateix, la Presidència comptarà amb l’Oficina de Suport a la Portavocia del Consell i l’Oficina del Secretariat del Consell, que coordinarà l’acció del Consell.
Normativa:
Responsable del departament: CARLOS ARTURO MAZÓN GUIXOT