Detall Departament

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

DIR3 A10017551
Telèfon: 012
contacto_agricultura@gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Lloc web: agroambient.gva.es
Rang: Conselleria
Funcions:
  • S’assignen a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les competències en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, política agrària comuna i regadius.
Normativa:
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: JOSÉ LUIS AGUIRRE LARRAURI