Detalle Departamento

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Telèfon: 012
contacto_agricultura@gva.es
Funcions:
  • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: notificaciones_agricultura@gva.es
  • S’assignen a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les competències en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, política agrària comuna i regadius.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: JOSÉ LUIS AGUIRRE LARRAURI