Detall Departament

Direcció General de Patrimoni Cultural

DIR3 A10046734
46015 - València
Telèfon: 963874000 - Fax: 963874037
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble; museus i suport tècnic.
Responsable del departament: MARÍA DEL PILAR TÉBAR MARTÍNEZ