Detall Departament

Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística

DIR3 A10045413
46015 - València
Telèfon: 961970957 - Fax: 961970017
dgoepl@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria d’ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu quant als ensenyaments no universitaris, anàlisi del seu resultat i proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l’educació, així com en matèria de política lingüística, traducció i correcció de textos, i gestió del multilingüisme en l’àmbit dels ensenyaments no universitaris.
Responsable del departament: IGNACIO MARTÍNEZ ARRÚE