Detall Departament

Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori

DIR3 A10045593
Telèfon: 961208283
secretaria_sama@gva.es
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • Exerceix les funcions que atribuïdes per l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de medi ambient, urbanisme i vertebració del territori, recursos hídrics, caça i benestar animal.
Responsable del departament: FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL