Detall Departament

Direcció General de Transports i Logística

DIR3 A10045613
Telèfon: 961208378
transportes.logistica@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l’ordenament jurídic, en matèria d’infraestructures ferroviàries, planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l’oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana; seguretat i coordinació del transport; gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, exceptuant aquelles funcions atribuïdes l’Autoritat de Transport Metropolità de València.
  • Li corresponen, igualment, en matèria de logística les funcions relatives a la definició d’estratègies i el desenvolupament d’aquestes, amb la inclusió de la planificació, construcció i gestió de les infraestructures i les àrees logístiques públiques, bé de manera directa bé en col·laboració amb els òrgans competent en matèria de sòl de la Generalitat
Responsable del departament: MANUEL RÍOS PÉREZ