Detalle Departamento

Direcció General d'Indústria i Cadena Agroalimentària

Telèfon: 961247277
dg_indutria_agroalimentaria@gva.es

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de seguretat en les instal·lacions de la indústria alimentària i el desenvolupament de polítiques que impulsen i modernitzen les infraestructures de la cadena agroalimentària i el funcionament eficient i sostenible de la cadena agroalimentària així com el control de la qualitat agroalimentària.
Responsable del departament: INMACULADA-CONCEPCIÓN MARCO GINESTAR