Detalle Departamento

Direcció General de Desenvolupament Rural

Telèfon: 961248487 - Fax: 961247934

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic en matèria d’impuls de polítiques de desenvolupament rural; foment de l’agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles, de la competitivitat, de l’eficiència i de l’economia sostenible de les empreses agroalimentàries; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d’augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i figures de qualitat.
Responsable del departament: FRANCISCO JAVIER BENITO GOERLICH