Detall Departament

Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC)

DIR3 A10046013
Telèfon: 961247277 - Fax: 961247934
direcciongeneral_pac@gva.es
Rang: Direcció general