Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

OFICINA COMARCAL DE MEDIO AMBIENTE (OCMA) - SAGUNT/SAGUNTO

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 962617852 Fax: 962617853

PL. ESGLÈSIA, 6, 1

46148 - Algímia d'Alfara

Funcions:
1. Les oficines comarcals són unitats administratives territorialment desconcentrades, orgànicament adscrites al sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i funcionalment dependents de les respectives direccions territorials.

2. Les oficines comarcals exerciran les funcions següents: informar i assistir els ciutadans i les ciutadanes; gestionar, inspeccionar i tramitar expedients d'ajudes i subvencions; subministrar dades i informació als centres superiors i directius de la Conselleria; col·laborar en la formació dels professionals dels sectors productius del seu àmbit material d'actuació, i qualsevol altra funció de finalitat anàloga que li siga encomanada.

---

 • DECRET 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV num. 7620 de 22.09.2015).


 • Horari:
  Informació administrativa i registre de documents:
  - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h.

  Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP :
  · Alacant: Churruca, 29
  · Castelló: Germans Bou, 47
  · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I),
  excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua.

  En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres