Detall Departament

PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA

Telèfon: 965937961 - Fax: 965567613
serra_mariola@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
 • El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de la Serra de Mariola té les següents finalitats:
 • a) Protegir i conservar el patrimoni natural de la Serra, fomentant la regeneració i restauració de les àrees i/o elements més afectats per processos de degradació, i promovent la gestió racional dels recursos de la Serra en el marc d'una estratègia global d'avanç cap al desenvolupament sostenible.
 • b) Protegir i conservar el patrimoni cultural de la Serra, amb especial atenció als elements arqueològics, arquitectònics i etnològics, i a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament rural de Mariola en els últims segles.
 • c) Corregir i minimitzar, en la mesura possible, els impactes que l'activitat humana ocasiona, o pot ocasionar, sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals de Mariola.
 • d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, evitant aquelles actuacions que resulten en un menyscapte dels valors de la Serra.
 • e) Promoure mesures directes per a la conservació, regeneració, millora, difusió i posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
 • f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent-hi l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels mateixos.
 • g) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socials en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
 • h) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració au-tonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del Parc.
 • Àmbit territorial: inclou parcialment els termes municipals d'Alcoi, Cocentaina, Muro de Alcoy, Agres, Alfafara, Bocairent i Banyeres de Mariola.
 • ----
Horaris:
Atenció al públic: · De dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 hores. · Caps de setmana i festius: de 9.00 a 14.00 hores.
Responsable del departament: SALVADOR FRANCISCO PALOP GUILLEM