Detall Departament

PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA

12135 - Vistabella del Maestrat
Telèfon: 964760838
parque_penyagolosa@gva.es
Rang: Unitat funcional

Funcions:
 • El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de Penyagolosa té les finalitats següents:
 • a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, i promoure la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
 • b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que són el resultat del poblament humà en els últims segles.
 • c) Corregir i minimitzar, en la mesura que siga possible, els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
 • d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'estos recursos, per evitar aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'estos.
 • e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
 • f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, que incloga l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'estos.
 • g) Potenciar i regular l'ús públic del medi, el qual compta amb una notable tradició en el Massís de Penyagolosa, i és objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme, l'escalada clàssica, l'escalada curta, les carreteres terrestres i el turisme rural en les seues diverses modalitats.
 • h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
 • i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
 • Àmbit territorial: inclou part dels termes municipals de Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo i Xodos.
 • DECRET 50/2006 de 7 d'abril (DOGV 5239 - 12.04.2006)
Horaris:
Atenció al públic: Dimarts a Diumenge, de 10.00 h a 14.00 h.
Responsable del departament: MIQUEL IBAÑEZ MAS