Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

PARC NATURAL DEL MONTGÓ

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 966467155, 679196461 Fax: 966467160

CAMÍ DE SANT JOAN, S/N. FINCA DEL BOSC DE DIANA

03700 - Dénia


Correu electrònic: parque_montgo@gva.es


Web: http://parquesnaturales.gva.es

Funcions:
Els parcs naturals són arees naturals que, atenent la representativitat deIs seus ecosistemes o la singularitat de la flora, la fauna o les formacions geomorfológiques que tenen, o per la bellesa del paisatge, tenen un valor ecológic, científic, educatiu, cultural o estetic, la conservació deIs quals mereix una atenció preferent, i es consideren adequats per integrar-los en xarxes nacionals o internacional s d' espais protegits.

Les activitats que s 'hi podran fer s' orientaran cap als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles, i a l'aprofitament
de les produccions compatibles amb les finalitats que van motivar la declaració, com també a visitar-los i gaudirlos amb les limitacions necessaries per a garantir-ne la protecció i les activitats própies de la gestió de l' espai protegit. La resta d'usos podran ser objecte d'exclusió en la mesura en que entren en conflicte amb els valors que es pretenga protegiro

---

  • LLEI 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 2423 de 09.01.1995).


  • Responsable: JOSEBA A. RODRÍGUEZ AIZPEOLEA


    Horari:
    Atenció al públic: De 09.00 a 14.00 h. dilluns, dimecres i divendres; la resta de dies prèvia cita telefònica.
    Diumenges tancat.