Detall

Foto

PARC NATURAL DE LA SERRA CALDERONA

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 963189865, 679195238

C/ LEPANTO, 8

46119 - Nàquera/Náquera


Correu electrònic: serra_calderona@gva.es


Web: https://parquesnaturales.gva.es

Funcions:
El règim de protecció del Parc Natural de la Serra Calderona tindrà les següents finalitats:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural de la Serra, amb especial atenció als elements arqueològics, arquitectònics i etnològics, i aquelles característiques, estructures o béns que resulten dels assentaments rurals en els últims segles.
c) Promoure la gestió i l'ús racionals dels recursos naturals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible i regulant específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb els mateixos.
d) Promoure mesures directes per a la conservació, regeneració, millora, difusió i posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
e) Fomentar programes d'actuació en matèria d'ús públic dels recursos naturals i culturals, incloent en això l'estudi, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels mateixos.
f) Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració Autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del Parc.

El seu àmbit territorial s'estén entre les províncies de Castelló i Valencia, incloent sectors dels següents termes municipals: Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Náquera, Olocau, Sagunt, Segart, Segorbe, Serra i Torres Torres.

DECRET 10/2002, de 15 de gener (DOGV núm. 4172 de fecha 21.01.2002)


Horari:
Punt d'informació i Oficina de Gestió:
De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.