Tràmits i servicis
Tots els camps són opcionals

Resultats de la cerca: del 1 fins al 10 d'un total de 130


 1. Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014 . IndústriaAquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
 2. Aire (sistema per a la comunicació de les inspeccions periòdiques d'instal·lacions industrials per part dels Organismes de control)Termini de presentació de sol·lictuds obert
 3. Ajudes dirigides a l'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA de pimes industrials de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (INACER). Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve
 4. Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2021 (INPYME). Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve
 5. Ajudes en matèria d'industrialització, per a les ASSOCIACIONS EMPRESARIALS de determinats sectors de la Comunitat Valenciana, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2021 (INENTI). Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve
 6. Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2021 (INENT2). Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve
 7. Alta d'instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària i climatització) amb potència nominal entre 5 i 70 kW (noves). EXCLUSIVAMENT PER INSTAL·LADOR AUTORITZAT. Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
 8. Alta, modificació o baixa en el registre integrat industrial d'empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió tipus 1 i 2. Indústria.Termini de presentació de sol·lictuds obert
 9. Alta, reforma i canvi de titula ritat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ exclusivament) amb potència nominal entre 5 i 70 kw . Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
 10. Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de AIGUA CALENTA SANITÀRIA exclusivament amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@veTermini de presentació de sol·lictuds obert
 • Aquest trámit es pot tramitar sense certificat digital ni cl@ve Aquest trámit es pot tramitar sense certificat digital ni cl@ve
 • Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve Aquest trámit es pot tramitar amb certificat digital o cl@ve
 • Termini de presentació de sol·lictuds obert Termini de presentació de sol·lictuds obert