• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Procediment de depòsit i alienació de mercaderies a través de les juntes arbitrals de transports.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant aquest procediment, les juntes arbitrals de transports:
  - Intervindran en el depòsit, la valoració i la subhasta de mercaderies.
  - Intervindran, si escau, en la venda de mercaderies.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Carregadors, transportistes i intermediaris.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - El sol·licitant ha d'emplenar el formulari/model que pot trobar en l'apartat "Impresos associats" (Sol·licitud de depòsit de mercaderies a la Junta Arbitral de Transports) i l'ha de presentar telemàticament a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig en l'inici d'aquesta pàgina web).

  La persona que reclama ha de tindre en compte que les juntes arbitrals de transport no disposen de magatzems per al depòsit de la mercaderia, per la qual cosa ha de proposar el lloc, les condicions, el cost i les mesures de seguretat i control per al depòsit adequat.

  (Es recomana la lectura de l'Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen normes per a la realització per les juntes arbitrals del transport de funcions de depòsit i alienació. Podeu trobar un enllaç en l'apartat de "Fonts jurídiques i documentals".

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE DEPÒSIT DE MERCADERIES DE LA JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTS

  PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER A SUBHASTA DE LA JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTS

  DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació només és telemàtica.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2653

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible en:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç a informació: juntes arbitrals de transports

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen normes per a la realització per les juntes arbitrals del transport de funcions de depòsit i alienació de mercaderies (BOE 318, 31.12.2010).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.