Detall de Procediment

TECG - Procediment de depòsit i alienació de mercaderies a través de les juntes arbitrals de transports.

Codi SIA:: 211120
Codi GVA:: 2653
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Mitjançant aquest procediment, les juntes arbitrals de transports: - Intervindran en el depòsit, la valoració i la subhasta de mercaderies. - Intervindran, si escau, en la venda de mercaderies.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Carregadors, transportistes i intermediaris.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen normes per a la realització per les juntes arbitrals del transport de funcions de depòsit i alienació de mercaderies (BOE 318, 31.12.2010).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Formularis documentació

- El sol·licitant ha d'emplenar el formulari/model que pot trobar en l'apartat "Impresos associats" (Sol·licitud de depòsit de mercaderies a la Junta Arbitral de Transports) i l'ha de presentar telemàticament a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig en l'inici d'aquesta pàgina web). La persona que reclama ha de tindre en compte que les juntes arbitrals de transport no disposen de magatzems per al depòsit de la mercaderia, per la qual cosa ha de proposar el lloc, les condicions, el cost i les mesures de seguretat i control per al depòsit adequat. (Es recomana la lectura de l'Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen normes per a la realització per les juntes arbitrals del transport de funcions de depòsit i alienació. Podeu trobar un enllaç en l'apartat de "Fonts jurídiques i documentals".

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible en: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Respecte als documents que cal annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas. 4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació només és telemàtica.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa