Subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 223582
|
Codi GVA: 199
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les ajudes és la concessió de les subvencions destinades a ajuntaments i determinades entitats d'àmbit local per a ajudar en l'organització de la competició intermunicipal dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de les diferents modalitats esportives. Aquestes...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment ha de ser de forma electrònica, excepte la notificació de la resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals, els organismes o les entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració local o altres entitats privades d'àmbit local el capital o la dotació social de les quals pertanga íntegrament a una o a diverses entitats locals, amb...

Saber més
Requisits

a) Que hi participen, almenys, tres municipis. b) Que hi competisquen un mínim de quatre equips en una mateixa categoria i modalitat esportiva. c) Que això comporte una celebració de trobades o de competicions esportives periòdiques i de durada prolongada. d) Que es complisquen els requisits i...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Sol·licituds Les sol·licituds les ha de formalitzar el representant de l'entitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9735, de 29/11/2023) i finalitzarà el 31 de gener de 2024. L'incompliment d'este termini o la presentació de la sol·licitud de forma...

Saber més
Documentació
Impresos de sol·licitud : sol·licitud (generada automàticament en iniciar el procediment) Projecte i descripció de l'activitat, model en: http://www.gva.es/downloads/publicados/in/18868_bi.pdf Pressupost de l'activitat i certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent en el qual...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i cal buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o bé s'ha d'accedir directament a través de l'adreça d'internet:...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2024 ascendeix a 220.000 euros. 2. La present convocatòria de subvencions es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedient de despesa, previst en l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la...
  Saber més
  Òrgans resolució