• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Reclamacions contra entitats acreditades per a la realització de funcions de mediació d'adopció internacional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reclamacions contra entitats acreditades per a la realització de funcions de mediació d'adopció internacional.

  Objecte del tràmit

  A través d'aquest procediment, l'administració realitza una tasca de mediació entre el reclamant i l'entitat de mediació d'adopció internacional en la qual proposa a les parts un acord per a solucionar la reclamació formulada.

  D'altra banda, es facilita l'exercici dels drets que la ciutadania té reconeguts per a la qual cosa se li dona la possibilitat de posar en coneixement de l'administració les seues reclamacions, de manera que aquesta puga adoptar les mesures necessàries per a millorar el servei que se li presta, per a la qual cosa corregeix les possibles situacions d'anormal funcionament de les entitats de mediació d'adopció internacional acreditades, mitjançant el procediment oportú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'usuari de les entitats de mediació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en el Registre de Reclamacions de:

  DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 3Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247556

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Qualsevol usuari d'una entitat de mediació podrà presentar una reclamació contra aquesta mitjançant un escrit dirigit al Registre de Reclamacions en el qual han de constar, com a mínim, els punts següents:
  - Data de la reclamació
  - Nom i cognoms
  - Document nacional d'identitat o passaport
  - Nacionalitat
  - Altres dades que es preveuen en l'imprés de reclamació.

  La reclamació s'ha d'acompanyar dels documents que estime convenients per a fonamentar-la.

  Impresos associats

  FULL DE RECLAMACIONS CONTRA ENTITATS COL·LABORADORES D'ADOPCIÓ INTERNACIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.