Registres d'embotelladors i d'instal·lacions d'embotellament (productes vitivinícoles i begudes alcohòliques)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211306
|
Codi GVA: 13791
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció en els Registres d’embotelladors i d’instal·lacions d’embotellament.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

* VALIDESA - La validesa de la inscripció en el Registre d’embotelladors i en el Registre d’instal·lacions d’embotellament serà de cinc anys, prorrogable a sol·licitud de l’interessat per períodes successius de cinc anys. En el supòsit de no presentació de la sol·licitud de renovació i prèvia...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

En els registres d’embotelladors i d’instal·lacions d’embotellament, hauran d’inscriure’s totes les persones físiques o jurídiques que, tenint el domicili social i, si és el cas, les corresponents instal·lacions fisicomecàniques en territori de la Comunitat Valenciana, efectuen o facen efectuar...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Resolució d’inscripció en el registre. - Notificació de la resolució a l’interessat. - Lliurament de la resolució a l’interessat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. PER A SOL·LICITAR LA INSCRIPCIÓ A. Embotellador sense instal·lacions d’embotellament pròpies: - Imprés de sol·licitud omplit i signat. - Fotocòpia del Registre d’establiments agroalimentaris o certificat d’exempció expedit per aquest registre. - Fotocòpia de Registre general sanitari. - Llista...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. ...

On dirigir-se

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. ...
Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: SIS MESOS (des de la presentació de la sol·licitud). EFECTES DE L’ACTE PRESUMPTE: ESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).