Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries en Batxillerat per part de l'alumnat que cursa o ha cursat simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana..

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211535
|
Codi GVA: 15490
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en Batxillerat l'alumnat que cursa o ha cursat ensenyaments professionals de música i de dansa o que acredite que té la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

CONVALIDACIÓ ÚNICA Cada assignatura dels ensenyaments professionals de música i de dansa només podrà ser utilitzada per a una única convalidació de les que s'estableixen en aquesta resolució.

Normativa
 • Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Alumnat dels centres públics i privats de la Comunitat Valenciana, degudament autoritzats, que curse els ensenyaments de Batxillerat, i curse o haja cursat els ensenyaments professionals de música o de dansa.

Requisits

a) Que curse els ensenyaments de Batxillerat i curse o haja cursat els ensenyaments professionals de música o de dansa. b) Que curse els ensenyaments de Batxillerat i acredite la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, d'alt nivell o d'alt rendiment.

Com es tramita

Procés de tramitació
Per a l'alumnat que cursa o ha cursat ensenyaments professionals de música i dansa o que acredita tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se als articles 7.2.7 de la Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

* CONVALIDACIÓ DE MATÈRIA Les sol·licituds han de presentar-se abans del dia 31 d'octubre de l'any en curs. * EXEMPCIÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA Les sol·licituds han de presentar-se abans del 31 d'octubre de l'any en curs. (DOGV núm. 9384, 15/7/2022).

Documentació
a) Convalidació de matèries per a música i dansa i exempció per a dansa: Per a 1r Batxillerat: [Document A-1] SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE 1r DE BATXILLERAT PER A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2022-2023 Per a 2n Batxillerat: [Document A-2...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds han de presentar-se en el centre on l'alumne o alumna estiga matriculat en els ensenyaments de Batxillerat.

Resolució