Sol·licituds de convalidació amb mòduls professionals d'un determinat cicle formatiu.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211546
|
Codi GVA: 15544
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix que uns estudis reglats oficials del sistema educatiu contenen els resultats d'aprenentatge, continguts i càrrega horària del mòdul o mòduls professionals que se sol·licite convalidar.

 

També és possible sol·licitar convalidacions de mòduls professionals a partir de les unitats de competència obtingudes per reconeixement de l'experiència laboral o formació no formal en procediments d'acreditació de competències o altres.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Orde 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació...
 • RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la...
 • Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Alumnat matriculat en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació en el centre públic on consta l'expedient de la persona interessa de la documentació requerida al costat del model de sol·licitud corresponent. 2. El centre docent procedirà a resoldre abans d'un mes les convalidacions que són de la seua competència i a remetre al Ministeri...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant el primer mes del curs acadèmic o el primer mes a partir de la data de matrícula de la persona interessada.

 

Les persones que obtingueren unitats de competència via el procediment permanent d'acreditació de competències professionals, podran presentar la sol·licitud al llarg del curs. (BOE nº 340, 30/12/2020)

Documentació
- Sol·licitud de convalidació d'acord amb els models normalitzats. - A la petició s'adjuntarà el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats o, si és el cas, el certificat de professionalitat, l'acreditació parcial de les competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Es presentarà en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic.

Resolució

Òrgans resolució