Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en el Programa Social de Vacances per a Majors del Imserso.(PROGRAMA TURISME)

Codi GUC: 1568
Organisme: Administracion del Estado
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-06-2023
25-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Observacions

En els pròxims dies, les persones ja acreditades en la base de dades del Imserso per a la seua participació en el Programa de Turisme del Imserso rebran en els seus domicilis les cartes de renovació incloent els IMPRESOS DE MODIFICACIÓ DE DADES, a fi de que, si escau, comuniquen les variacions en els mateixos per a participar en la pròxima temporada 2023-2024. Els impresos de modificació de dades contenen la següent informació: Les dades que figuren en la base de dades del Imserso: dades personals, preferència de destí i vinculació amb una altra persona de la mateixa província. Espai per a realitzar les modificacions que considere oportunes. Si les dades no han variat i es consideren correctes, no cal que realitze cap actuació i NO CAL REMETRE l'imprés emplenat. Si les dades no són correctes o han canviat, ha de remetre's l'imprés de sol·licitud emplenat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ El Programa ofereix les següents modalitats de viatge: - Zona Costa Peninsular: estades en zones de la Costa Peninsular de 10 i 8 dies en la Comunitat Autònoma d'Andalusia, en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i en la Comunitat Autònoma de Catalunya. - Zona Costa Insular: estades de 10 i 8 dies en zones de la Costa Insular (Comunitat Autònoma de Canàries i Comunitat Autònoma d'Illes Balears). - Turisme d'Escapada, amb estades de 4, 5 i 6 dies, amb els següents tipus de viatges: Circuits culturals. Turisme de naturalesa. Viatges a capitals de província. Viatges a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. ................................................................................................................................ Els serveis que inclou el programa són els següents: a. Allotjament en règim de pensió completa, en habitació doble a compartir en hotels seleccionats pel Imserso. En capitals de província l'allotjament serà de mitja pensió. Es contempla l'allotjament en habitació individual, que tindrà un suplement de preu i estarà subjecte a disponibilitat de places. b. Transport d'anada i volta en el mitjà de transport programat, des de la capital de província de la persona usuària fins a l'hotel de destinació i retorn, excepte en la modalitat de viatges sense transport i viatges a capitals de província. c. Pòlissa d'assegurances col·lectiva. d. Servei de medicina general, complementari de la Seguretat Social, en el propi hotel, excepte per als viatges de turisme d'interior. e. Programa d'animació sociocultural.

Requisits

Podran accedir al programa: a) Les persones residents a Espanya que reunisquen algun dels següents requisits: 1- Ser pensionista de jubilació del sistema de Seguretat Social espanyol. 2- Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del sistema de Seguretat Social espanyol. 3- Ser pensionista per altres conceptes del sistema de Seguretat Social espanyol o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 anys complits o més anys d'edat. 4- Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc anys complits o més anys d'edat. b) Espanyols residents a l'estranger sempre que reunisquen algun dels requisits inclosos en l'apartat 1.a). Així, els espanyols residents a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, el Regne Unit, Suècia i Suïssa, podran tramitar-ho en les corresponents Conselleries de Treball, Migracions i Seguretat Social. c) Espanyols d'origen emigrants que hagen retornat a Espanya, sempre que siguen pensionistes dels sistemes públics de Seguretat Social del país o països als quals hagueren emigrat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones usuàries podran anar acompanyades pel seu cònjuge o, si escau, per parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen els requisits d'edat o pensió. Així mateix, podran anar acompanyades d'els/les fills/as amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que viatgen amb els seus pares i s'allotgen en la mateixa habitació o, en el seu cas, abonen el suplement establit per a habitacions dobles d'ús individual que estarà subjecte a la disponibilitat de places. En tot cas, les persones usuàries de places i els seus acompanyants han de valdre's per si mateixes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Termini

Des del dijous 29 de juny de 2023 i fins al dimarts 25 de juliol de 2023 –tots dos dies inclusivament-, romandrà obert un període de presentació de NOVES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ en EL Programa Turisme per a la temporada 2023-2024, exclusivament per a aquelles persones que no estiguen incloses en el Programa de Turisme del Imserso.

Taxa o pagament

Depenent de les dates, modalitat, duració del viatge i tipus d'allotjament, els preus per a la temporada 2023-2024 varien (veure enllaç)

Presentació

Presencial
Descarregant de la pàgina web del Imserso o en la Seu Electrònica del Imserso el model de sol·licitud de participació en el Programa de Turisme per a la temporada 2023-2024. Una vegada emplenat haurà de remetre-ho per algun dels següents mitjans: - A través dels registres electrònics i oficines relacionats en l'article 7 de l'Ordre SCB/926/2018, de 10 de setembre, per la qual es regula el Programa de Turisme del Imserso. - En sobre franquejat, no per correu certificat, a l'adreça: Programa de Turisme del Imserso, apartat de correus 10.140, 28080 Madrid.

On dirigir-se

Telemàtica
A través de la Seu Electrònica del Imserso utilitzant el número de referència que apareix en la carta que ha rebut o el sistema Cl@ve, per algun dels següents mètodes: - Directament a través de l'enllaç: https://sede.imserso.gob.es/es/web/imserso/espacio-mayores/envejecimiento-activo/programa-turismo-imserso/solicitud-plazo-de-presentacion - Entrant en la Seu Electrònica del Imserso i una vegada dins de l'apartat corresponent al Programa de Turisme, prémer en la icona «Edició». - Escanejant el codi QR que apareix en la carta de renovació amb el telèfon mòbil. Per la seua senzillesa, rapidesa i seguretat, recomanem la presentació de noves sol·licituds de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica delImserso.