Detall de Procediment

Autorització dels pares perquè els xiquets a partir de 8 anys, segons la norma valenciana, puguen tirar petards.

Codi SIA: 211598
Codi GVA: 15860
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Autoritzar la disminució d'edats d'ús (de 12 anys a 8 anys) d'artificis de categoria 1 amb marcatge CE (equivalent a l'anterior Classe I) per a la participació dels menors en esdeveniments en els quals s'utilitzen artificis de pirotècnia autoritzats. Autoritzar la disminució d'edats d'ús (de 16 anys a 10 anys) d'artificis de categoria 2 amb marcatge CE (equivalent a l'anterior Classe II) per a la participació dels menors en esdeveniments en els quals s'utilitzen artificis de pirotècnia autoritzats.

Observacions

Observacions

PARTICIPACIÓ DE MENORS 1. En les manifestacions festives previstes en els articles 5 i 6 del Decret 19/2011, de 4 de març, es permetrà la participació de menors d'edat d'acord amb les condicions i requisits previstos en la normativa en vigor sobre la matèria, amb les condicions específiques fixades per l'organitzador, si és procedent, en cada cas particular i, en tot cas, d'acord amb allò que s'ha indicat en les disposicions vigents sobre la seua protecció. 2. En virtut d'allò que s'ha indicat en l'article 6 del del Decret 19/2011, de 4 de març i del que regula la disposició addicional sexta del Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, i en aquells supòsits en què així siga procedent, es disminuïx l'edat mínima per a l'ús dels artificis de pirotècnia de les categories 1 i 2 a huit i deu anys, respectivament. En este marc, la participació d'estos menors es realitzarà en les manifestacions festives de caràcter religiós, cultural o tradicional, així com en les vinculades o relacionades amb estes. Així mateix, podran participar en les indicades en els apartats 2 i 3 de l'article 3 del Decret 19/2011, de 4 de març, quan la seua intervenció estiga permesa d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, caldrà atendre els horaris i llocs habilitats pels ajuntaments d'acord amb els seus ordenances. 3. Les acreditacions referents a la recepció de formació suficient i autorització d'ús dels articles pirotècnics per als menors a què es referix el present article, atendran el model normalitzat que s'adjunta a esta informació. Estes acreditacions seran entregades a l'organitzador de les celebracions amb caràcter previ a la realització d'estes.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 898/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria
  • Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia (DOCV núm. 6475, de 08/03/11).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El pare, mare o tutor del menor haurà d'omplir el formulari i portar-lo amb si per si li'l requerixen. Nota: Este formulari no haurà de presentar-se en cap registre d'entrada de l'Administració.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa