• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Aportació documental, renúncia o desistiment, per iniciativa del ciutadà, a un expedient telemàtic existent en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació documental, renúncia o desistiment, per iniciativa del ciutadà, a un expedient telemàtic existent en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Objecte del tràmit

  Permet l'aportació d'un únic document a un expedient telemàtic obert en la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  L'aportació es realitza a iniciativa del ciutadà. L'objecte de l'aportació del document és informar l'administració de qualsevol dada o consideració que el ciutadà desitge en relació amb l'expedient telemàtic.

  Així mateix, permet presentar renúncies (sobre sol·licituds realizades) o desistiments (sobre drets atorgats) a expedients oberts.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts davant de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Requeriments

  Tindre obert i no arxivat un expedient telemàtic davant de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic a què fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment mentres l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Els documents electrònics que consideren oportuns per a adjuntar a l'expedient telemàtic a què es fa referència.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, i s'adjuntaran els documents electrònics que consideren oportuns per a adjuntar a l'expedient telemàtic a què es fa referència.

  Finalment, ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en eixa matèria, qui actuarà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15966

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat la "Administració en línia".

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.