Detall de Procediment

Aportació documental a un expedient telemàtic existent en l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Codi SIA: 223642
Codi GUC: 16282
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Este tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient telemàtic obert davant de l'IVACE.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts (i no arxivats) davant de l'IVACE.

Termini

El que s'establisca en el requeriment d'esmena, en cas que hi haja el requeriment esmentat.

Documentació

Documents electrònics (requerits o voluntaris)

Presentació

Telemàtica
S'ha d'accedir a l'adreça del tràmit en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i finalment, ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i l'analitzarà el personal de l'IVACE competent en eixa matèria, qui actuarà en conseqüència.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Esgota via administrativa