Sol·licitud d'aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211709
|
Codi GVA: 16392
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-04-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-04-2022
Observacions

La memòria i el pla anual de gestió comprendran les captures i la gestió realitzada des de l'1 de juny previ a l'inici de la temporada de caça fins al 31 de maig de l'any en què es presenten. No s'hi podrà fer cap aprofitament mentre la memòria i el pla anual de gestió no estiguen aprovats per la...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

- En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar el tràmit ells mateixos, i quan siguen persones jurídiques, el tràmit l'ha d'iniciar l'administrador, alcalde president (ajuntaments), president/secretari (societats de caçadors) o qualsevol altra...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació requerida - Resolució de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de caça

Sol·licitud

Termini
Des de 01-04-2022

Fins al 30 de juny de cada any. Comprendrà l'activitat cinegètica realitzada entre l'1 de juny de l'any anterior i el 31 de maig del present. Els vedats que durant la primavera no realitzen cap mena d'activitat cinegètica (ni esportiva ni relativa a controls) podran presentar les memòries de...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça, en el termini d'un mes