• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de declaració de béns d´interés cultural (béns immobles o mobles).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de declaració de béns d´interés cultural (béns immobles o mobles).

  Objecte del tràmit

  La protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona podrà sol·licitar la incoació de l´expedient per a la declaració d´un bé d´interés cultural.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. PER A ZONES ARQUEOLÒGIQUES:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Quatre fotografies en color de 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius.
  - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada.

  2. CONJUNT HISTÒRIC - LLOC HISTÒRIC:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Quatre fotografies en color 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius corresponents.
  - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada.

  3. MONUMENT - JARDÍ HISTÒRIC:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Quatre fotografies en color 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius.
  - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada.

  4. BÉ MOBLE:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Dos fotografies en color 8 x 2 cm (una de conjunt i una altra d'un detall característic, si l'objecte ho requerix per a la seua identificació.

  5. MATERIALS ETNOGRÀFICS:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Dos fotografies en color de 8 x 12 cm (una de conjunt i una altra d'un detall característic, si l'objecte ho requerix per a la seua identificació, o, si s'escau, de l'anvers del revers) i els negatius corresponents o reproduccions en el suport adequat a la naturalesa del bé.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE ZONES ARQUEOLÒGIQUES

  SOL.LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE CONJUNT HISTÒRIC- LLOC HISTÒRIC

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE MONUMENT-JARDÍ HISTÒRIC

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL D'UN BÉ MOBLE

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE MATERIALS ETNOGRÁFICS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.