Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de transport de residus amb caràcter professional com a operació de gestió de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211733
|
Codi GVA: 16560
Descarregar informació
Termini obert

Des de 15-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a transportistes de residus amb caràcter professional com a gestores de residus (perillosos i no perillosos).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
15-05-2023
Observacions

1. La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, que depén del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 63 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 2. D'acord amb...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les entitats o empreses, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que transporten residus amb caràcter professional, ja siga com a activitat principal o com a complementària d'aquesta última.

Requisits

1. D'acord amb la legislació vigent en matèria de residus, es considera que hi ha «transport professional de residus» quan les entitats o les empreses que transporten residus es troben en un dels supòsits següents: I. El transport de residus constitueix l'activitat principal. En aquest cas, la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La comunicació prèvia es tramitara de la seguent forma: 1. Accedir amb certificat electrònic reconegut d'entitat de particular) a la plataforma de tramitació electrònica: - Accedir des de la icona "tramitar amb certificat". - Ompliu formulari web. - Adjuntar documentació: . En el cas d'operar...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 15-05-2023

En qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.

Documentació
Les entitats o empreses han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica, per mitjà de l'enllaç de "Tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i efectuar el pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica. A aquest formulari s'adjuntarà...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: 51,98 euros. El pagament de la taxa serà únic independentment del tipus de residus a gestionar (perillós o no perillós). El pagament de la taxa es realitza dins del procediment, per la qual cosa ha de dirigir-se directament a la icona "Tramitar amb certificat", seguir els passos de...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
Saber més

Resolució

Obligacions
En la seua condició de gestora de residus, ha de complir el règim d'obligacions previst en l'article 23 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i en la normativa de desplegament reglamentari, i en particular: - Recollir els residus i...
Saber més
Òrgans resolució
Sancions
L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació, constitueixen infraccions greus o molt greus, i podran donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 46 i següents de la...
Saber més