Sol·licitud de certificat sanitari de trasllat per a moviments de lots / mixt de bestiar (Moviments de porcí, lagomorfs, avícola, apícola, oví-caprí, aqüicultura i espècies cinegètiques)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211749
|
Codi GVA: 16630
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar el certificat sanitari de trasllat al servei veterinari oficial competent, certificat que empara el moviment de porcí, ovins, caprins, ocells, conills, llebres, abelles, espècies d'aqüicultura i espècies cinegètiques dins del territori nacional. En el cas de moviments d'oví o caprí...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Qualsevol titular d'una explotació ramadera inscrita en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA), amb una subexplotació d'alta per a una d'aquestes espècies.

Requisits

En les espècies objecte de qualificació sanitària, els serveis veterinaris oficials poden exigir una qualificació mínima en funció de la destinació dels moviments. L'explotació d'origen no pot estar subjecta a restricció de moviments.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. En l'oficina comarcal El personal de l'oficina recaptarà les dades necessàries per a l'emissió del certificat sanitari de trasllat, i amb la prèvia comprovació dels requisits exigits per la normativa vigent, aquest s'emetrà i s'entregarà a la persona titular. 2. Telefònicament: El personal...
Saber més
Òrgans de tramitació
Es tramita exclusivament en les oficines comarcals.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, abans de fer el trasllat.

Documentació
1. Sol·licitud en l'oficina comarcal Amb caràcter general, si acudeix a l'oficina comarcal la persona titular de l'explotació, no cal que presente cap documentació,només cal que aporte les dades que requerisca el personal de l'oficina. 2. Sol·licitud telefònica Si telefona al número gratuït...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9792 - Taxa per serveis administratius relatius a ramaderia LEGISLACIÓ APLICABLE: article 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. Per comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició del certificat sanitari de trasllat,...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

En les oficines comarcals agràries a les quals pertanga l'explotació ramadera per ubicació. Per a saber la ubicació d'aquestes, es pot telefonar al 012 o clicar en l'enllaç següent: https://portalagrari.gva.es/va/web/oca/

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució
Com que tècnicament no és un tràmit, la resolució de l'autorització l'efectua el veterinari de la zona.