Sol·licitud del certificat sanitari de trasllat per a moviments individuals de bestiar

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211750
|
Codi GVA: 16632
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Qualsevol titular d'una explotació ramadera inscrita en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Requisits

En funció del tipus de moviment es pot exigir a l'explotació d'origen una qualificació mínima. L'explotació d'origen no pot estar subjecta a restricció de moviments.

Com es tramita

Procés de tramitació
En l'oficina comarcal. El personal de l'oficina demanarà les dades necessàries per a l'emissió del certificat sanitari de trasllat, i amb la prèvia comprovació dels requisits exigits per la normativa vigent, aquest s'emetrà i s'entregarà a la persona titular.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, abans de fer el trasllat.

Documentació
Sol·licitud en l'oficina comarcal. Si acudeix a l'oficina comarcal el titular de l'explotació, no serà necessari presentar cap documentació. Només caldrà aportar les dades que requerisca el personal de la oficina.
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9792 - Taxa per serveis administratius relatius a ramaderia. LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 3.7,-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició del certificat sanitari de trasllat,...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

En l'oficina comarcal agrària a què pertanga l'explotació per raó d'ubicació. Per a qualsevol informació sobre la ubicació d'aquestes oficines, cal telefonar al 012 o accedir a l'enllaç següent:

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució
Com que no és un tràmit pròpiament dit, autoritza el trasllat el veterinari competent, per mitjà del seu certificat corresponent.