Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la targeta sanitària indivual SIP (TSI-SIP).

  Objecte del tràmit

  Procediment que cal seguir per a obtindre la TSI-SIP.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones empadronades a la Comunitat Valenciana amb cobertura sanitària com a assegurats o els seus beneficiaris.

  Requeriments

  - Estar empadronat en algun municipi de la Comunitat Valenciana.

  - Tindre la condició d'assegurat o beneficiari reconeguda per l'INSS o estar protegit per Muface, Mugeju o Isfas i haver optat per tindre assistència sanitària pública.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  3,09 €

  Taxa

  La targeta sanitària és gratuïta i només s'abonarà la taxa en cas de pèrdua o deteriorament imputable al ciutadà.

  L'abonament de la taxa no es requerix en cas de robatori o deteriorament de la targeta per causa no imputable al ciutadà, i el ciutadà haurà de presentar la denúncia, en cas de robatori.

  Taxes 2017

  Concepte 9679: 3,09 euros.

  l'imprés oficial de la taxa, es pot obtindre a través d'Internet o directament en els centres de salut:
  http://www.ivat.gva.es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conssanidad

  En el cas de sol·licitud d'una nova targeta sanitària per pèrdua haurà de presentar l'imprés oficial d'abonament de la taxa Model 046-concepte 9679, corresponent a la taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat, expedició de duplicat de TSI.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conssanidad

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud es realitzarà quan es complisquen els requisits i es dispose de la documentació requerida.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La sol·licitud és presencial i l'ha de realitzar el titular o persona autoritzada per este en els punts d'accés al Sistema d'Informació Poblacional (SIP) dels centres de salut i dels hospitals del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Document oficial que acredite la identitat. En absència d'este, en el cas de menors: llibre de família o certificat de naixement.

  - Certificat d'empadronament o autorització d'accés al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència, document que s'obté en el centre de salut.

  - En cas d'assegurats i els seus beneficiaris: document acreditatiu del dret a l'assistència sanitària emés per l'INSS, en cas que se'l sol·liciten en el seu centre de salut, per no disposar d'informació adequada per via telemàtica.

  - Quan corresponga, targeta de Muface, Mugeju o Isfas, junt al document emés per la Tresoreria que informe sobre el núm. d'afiliació a la Seguretat Social del titular.

  - En cas de robatori de TSI, haurà d'aportar la denúncia presentada davant de la policia, guàrdia civil, etc.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç a la conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6680, de 28/12/2011).
  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).

  Llista de normativa

  Vegeula la Llei 9/2011, de 26 de desembre

  Vegeu la Llei 10/2014, de 29 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.