Autorització de subestacions i centres de transformació TITULARITAT D'EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica. TANCAMENT O DESMANTELLAMENT de la instal·lació (BAIXA). Energia.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211825
|
Codi GVA: 16970
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació per empreses de transport i distribució d'energia elèctrica, davant del servei territorial competent en matèria d'energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT d'una subestació o d'un centre de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) Per a INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT consulte l'apartat d'Informació i Registre de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: *generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social, NIF, *usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

L'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica titular de la instal·lació, o el seu representant.

* IMPORTANT: per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana

actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament aquesta representació en

el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS

de l'Administració General de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació

Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el servei territorial competent en matèria d'energia, o bé la direcció general competent en aquesta matèria, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu l'apartat "Normativa").

 

 

Aquest procediment té DUES FASES (1a i 2a):

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

1. PRESENTACIÓ telemàtica de la sol·licitud d'autorització i de la resta de documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT del servei territorial competent en matèria d'energia, en funció de la província de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació.

 

Notes:

 

- S'accedeix al tràmit telemàtic clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" que figura en color roig en l'inici del tràmit.

 

- És recomanable atendre la informació disponible en l'apartat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació' d'aquest tràmit.

 

- En aquest cas ha de marcar-se BAJA en l'apartat "Tipus de petició" del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic.

 

2. A continuació, el servei territorial competent comprova la sol·licitud juntament amb la resta de documentació presentada i:

 

a) Si són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització administrativa del tancament i/o desmantellament de la instal·lació.

 

Aquesta autorització permet a la sol·licitant procedir a executar aquest tancament i/o desmantellament.

 

b) Si NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, el servei territorial competent fa un requeriment perquè s'esmene.

 

L'esmena ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

 

- Si, per contra, ha transcorregut el termini d'esmena corresponent i NO s'aporta la documentació concorde a l'exigit en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica una resolució en què considera que la persona sol·licitant desisteix de la seua petició i arxiva l'expedient.

 

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT:

 

Una vegada materialitzat, l'empresa titular ha de fer la PRESENTACIÓ de la comunicació que ha realitzat el tancament o desmantellament efectiu de la instal·lació DAVANT del mateix servei territorial competent en matèria d'energia que va tramitar la seua autorització en la primera fase del procediment.

 

Aquesta presentació s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'hi exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, però sempre ABANS DEL tancament o desmantellament de la instal·lació.

Documentació
A) IMPORTANT: la documentació exigida s'ha de presentar en DUES FASES (1a i 2a): - La corresponent a la 1a fase, a través del tràmit telemàtic d'aquest tràmit de la Guia Prop (al qual s'accedeix clicant bé en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o bé en...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Subestacions i centres de transformació - TANCAMENT O DESMANTELLAMENT de la instal·lació:

 

1.1 - Autorització administrativa prèvia: 109,54 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més

Resolució

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'ALÇADA davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria...

Saber més