• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'aprovació de pla tècnic de gestió forestal simplificat de plantacions forestals temporals.

  Objecte del tràmit

  - Sol·licitud d'aprovació del pla tècnic de gestió forestal simplificat d'una plantació forestal temporal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Qualsevol persona física o jurídica que presente una comunicació prèvia d'establiment de plantacions forestals temporals o que siga titular d'una plantació forestal temporal.

  Requeriments

  - Que tinga poder suficient per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - En el moment en què es presente la comunicació prèvia d'establiment de la plantació forestal temporal o quan es modifique un pla tècnic de gestió forestal simplificat de plantacions forestals temporals aprovat amb anterioritat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17024

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud d'aprovació del Pla Tècnic de Gestió Forestal Simplificat de Plantacions.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APROBACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ FORESTAL SIMPLIFICAT DE PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud en un formulari normalitzat (persona interessada).
  - Examen de forma i fons de la comunicació (Servici Territorial de Medi Ambient).
  - Resolució estimatòria o desestimatòria (Direcció Territorial d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).
  - Notificació a la persona interessada (Servici Territorial de Medi Ambient)

  Recursos que procedixen contra la resolució

  http://interna.gva.es/Prop/cliente/prop.html

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17024

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas que es produïsquen variacions en la gestió de la plantació forestal temporal que signifiquen canvis substancials en el pla tècnic de gestió forestal simplificat, caldrà sol·licitar l'aprovació d'un nou.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013 , de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013)
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en Terrenys Agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el catàleg d'espècies al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20/3/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de mayo

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.