Memòria resum de les instal·lacions de recollida i tractament de residus perillosos i no perillosos.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211866
|
Codi GVA: 17130
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Atendre les obligacions d'informació, davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana, que estableix l'article 65 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i les seues normes de desplegament reglamentari.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El contingut de la memòria serà, com a mínim, el que estableix l'annex XV de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, sense perjudici que les administracions públiques ambientals competents establisquen models normalitzats i/o continguts específics...

Saber més
Normativa
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
 • Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8536, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que realitzen operacions de recollida amb caràcter professional i de tractament de residus en instal·lacions autoritzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Resolució

Sancions
L'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, així com el retard en el subministrament d'informació que calga proporcionar a l'Administració d'acord amb el que estableix la normativa aplicable, està tipificat com a infracció en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls...
Saber més