Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu del Registre de Representants de l'ACCV és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

  L'existència d'aquest registre permet que els procediments administratius que es poden realitzar de forma electrònica i s'hagen adequat per a interactuar amb aquest registre, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minva de la possibilitat de ser representat per via electrònica de la mateixa forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

  Els procediments administratius electrònics que integren aquesta funcionalitat s'aniran incorporant i publicant al propi Registre de Representants de l'ACCV.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques.

  Requeriments

  Estar en possessió d'un certificat digital personal acceptat per @firma

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de la inscripció no requereix de cap documentació específica a presentar.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  - El Registre de Representants de l'ACCV admet els tipus de representació següents:

  - Una persona física pot accedir a la plataforma i definir que una altra persona física li represente.
  - Una persona jurídica pot accedir a la plataforma i definir que una altra persona física li represente.
  - Una persona física pot acceder a la plataforma i definir que una altra persona jurídica li represente.
  - Una persona jurídica pot acceder a la plataforma i definir que una altra persona jurídica li represente.

  - Aquesta representació la donarà sempre d'alta el representat accedint al registre amb el seu certificat digital i serà vàlida pel període que es definisca. Si el representat és una persona física, podrà accedir al registre amb DNIe o amb un certificat de Ciutadà emés per qualsevol Prestador de Serveis de Confiança (PSC) i acceptat per @firma. Si el representat és una persona jurídica, podrà accedir al registre amb un certificat de Representant d'Entitat emés per qualsevol PSC i admés per @firma.

  - Posteriorment serà el representant qui, amb el seu propi certificat digital, podrà actuar en nom del representat des de l'opció que pose a la seua disposició el tràmit que li ocupa. Haurà d'assegurar-se que el seu propi certificat digital és acceptat pels administradors de la gestió telemàtica en la qual hi actuarà.


  - Compta amb més informació sobre els certificats digitals que emet l'ACCV en www.accv.es.

  Informació adicional

  La inscripció al Registre de Representants de l'ACCV només pot realitzar-se per mitjans electrònics, a l'accedir al següent enllaç:
  https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/

  Per a l'accés s'haurà d'utilitzar un certificat digital personal (de persona física o jurídica) emés per qualsevol Prestador de Serveis de Confiança (PSC) acceptats per @firma.

  Inici
 • Informació complementària

  És molt important tindre present que tota representació donada d'alta en el Registre de Representants de l'ACCV només serà vàlida front a aquells tràmits que hagen sigut integrats en el registre.

  Per aquest motiu es recomana verificar si un tràmit electrònic consulta aquest registre abans d'iniciar un procés d'inscripció.

  Per a resoldre dubtes pot cridar al telèfon de suport 963 866 014 o enviar una consulta mitjançant el formulari web https://www.accv.es/va/contacta/

  Manual d'ajuda del Registre de Representants:
  https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/regreprs.pdf

  Enllaços

  Formulari web d'atenció a l'usuari

  Web de la Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica

  Manual d'ajuda del Registre de Representants

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.