• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a personal que preste o haja de prestar servicis en l'Administració de Justícia en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a personal que preste o haja de prestar servicis en l'Administració de Justícia en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La comprovació per part de la Direcció General de Justícia, amb anterioritat a la realització del nomenament de funcionari interí/titular, en algun òrgan judicial on siga habitual el contacte amb menors, de que la persona a anomenar no tinga antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D'ACCÉS AL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'Administració comprovarà d'ofici en el Registre Central de Delinqüents Sexuals la inexistència d'antecedents penals de l'interessat.
  Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18496&version=amp

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 15, de 17/01/1996 ).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.