Convocatòria de la VI edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 223742
|
Codi GVA: 18406
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El premi es convoca per a reconéixer la realització de les accions següents:

Mesures i iniciatives encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social dels edificis i entorns dels nostres barris, pobles i ciutats com:

· plans de mobilitat amb perspectiva de gènere,

· normatives i procediments administratius que incloguen perspectiva de gènere,

· concursos d'idees per a regeneració urbana i/o paisatgística amb perspectiva de gènere,

· iniciatives tendents a l'equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques i recuperació de la memòria de les dones en l'entorn,

· guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà,

· activitats reivindicatives i d'apoderament de l'espai públic,

· projectes i iniciatives per a garantir el dret de les dones a la seguretat en l'espai públic,

· processos participatius en la presa de decisions en el disseny de les intervencions,

· treballs acadèmics d'investigació en les matèries objecte de la convocatòria,

· disseny d'habitatges amb perspectiva de gènere, projectes d'arquitectura i urbans amb mirada inclusiva,

· projectes cartogràfics que incloguen perspectiva de gènere,

· senyalística igualitària, equipaments i mobiliari urbà,

· disseny igualitari de parcs infantils,

· disseny igualitari de parcs saludables per a persones majors, etc.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

CATEGORIES

S'estableixen les categories següents:

1. Premi per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

2. Premis per a ajuntaments d'entre 5.000 i 20.000 habitants.

3. Premis per a ajuntaments de més de 20.000 habitants.

4. Premis per a institucions, organitzacions, associacions i col·lectius.

5. Premis per a professionals dels mitjans de comunicació i/o persones divulgadores.

6. Premis per a treballs acadèmics d'investigació.

 

JURAT

El presideix el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

La secretaria tècnica dels premis assumirà la secretaria del jurat.

Així mateix, integraran el jurat:

La persona titular de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana o la persona en qui delegue.

La persona titular de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció o la persona en qui delegue.

La persona titular de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge o la persona en qui delegue.

La persona titular de la Direcció General d'Urbanisme o la persona en qui delegue.

La persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible o la persona en qui delegue.

La directora general de l'Institut Valencià de les Dones.

Representants de la Unitat d'Igualtat de les conselleries.

Representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Representant d'associacions de dones d'àmbit autonòmic.

I una persona experta, pionera en l'aplicació de la perspectiva de gènere a qüestions espacials, designada per la presidència del jurat.

Normativa
 • RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política...

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Els ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les associacions i els col·lectius que hagen desenvolupat accions a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat. Així com professionals dels mitjans de...

Saber més
Requisits

És una condició que les iniciatives no hagen sigut objecte de cap premi o reconeixement (entenent els premis relacionats amb la perspectiva de gènere) abans de la finalització del termini d'aquesta convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de candidatures: Les sol·licituds o candidatures s'han de dirigir a la secretaria tècnica dels premis. 2. Esmenes. 3. Informe d'avaluació preliminar de la secretaria tècnica. 4. Reunió del jurat, avaluació final i proposta de resolució - Es nomenarà un jurat que serà l'òrgan...
Saber més
Òrgans de tramitació
Unitat d'Igualtat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La data d'inici de recepció començarà l'endemà de la publicació de la Resolució en el DOGV núm. 9260 de enero de 2022.

La data límit de recepció de les candidatures serà el 8 de febrer de 2022.

Documentació
Cal descriure cada acció en la sol·licitud de participació, que ha de contindre els camps d'informació següents, en funció de la categoria a la qual s'opte: 1) Categoria premis per a ajuntaments, en les tres categories (menys de 5.000, d'entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants). a) Dades...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Preferentment, en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

S'han de dirigir a la Secretaria Tècnica dels Premis i s'han d'enviar, per correu postal o electrònic, a les adreces:

 

- Correu postal: Unitat d'Igualtat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, número 77, 46018 València.

 

- Correu electrònic: igualtat_cptopm@gva.es

Les sol·licituds s'han de presentar en format PDF o paper, en funció de la modalitat d'enviament que es trie.

Saber més

Resolució

Obligacions
1. Qui participa s'obliga a cedir a la Generalitat els drets d'explotació corresponents a l'eventual edició dels materials entregats en les sol·licituds. De la mateixa manera, la Generalitat podrà utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la manera que...
Saber més