Detall de Procediment

Alta de personal tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla RENHATA.

Codi SIA:: 223775
Codi GVA:: 18508
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-01-2023
25-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Inscripció de la persona tècnica col·laboradora per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions del Pla Renhata de Reforma Interior d'Habitatges, corresponent a la convocatòria de l'anualitat.

Observacions

Observacions

En fer aquest tràmit, les obligacions assumides pel personal tècnic col·laborador són: 1. Informar el sol·licitant de les ajudes que puguen correspondre-li i dels requisits que ha de complir per a sol·licitar-les. 2. Informar el sol·licitant del procediment de tramitació. 3. Omplir i remetre telemàticament la sol·licitud d'ajudes i, si és el cas, la sol·licitud de qualificació definitiva perquè la tramite el servei territorial corresponent. 4. Realitzar la descripció de les actuacions i el resum del pressupost de les obres per tipus d'actuació i per objectes (reforma d'habitacions humides -cuina, banys, lavabo-; adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta), partint del pressupost desglossat per partides aportat pel sol·licitant i comprovant que els preus s'ajusten a la base de dades de preus de la construcció de l'IVE (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). Si escau, descriure també l'aplicació dels criteris de sostenibilitat que estableixen les bases reguladores. 5. Respecte d'obres executades (bé siga en el moment de la sol·licitud d'ajudes quan aquesta s'haja formalitzat amb les actuacions ja finalitzades, o bé siga en la fase de qualificació definitiva, si les ajudes s'han concedit a actuacions sense iniciar o en curs), cal redactar una descripció, segons l'apartat anterior, del que s'ha fet realment, comprovar la seua finalització i constatar que han arribat com a mínim a les condicions bàsiques i reglamentàries que estableix el document reconegut DRB 11/15, Guia sobre les condiciones bàsiques de l'habitatge existent, redactat per l'IVE i, si escau, acreditar en quina mesura es compleixen les especificacions que estableixen les bases reguladores per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat.

Requisits

Requisits

- Els i les professionals han d'estar degudament inscrites en el col·legi oficial corresponent. - Es requereix disposar de signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Professionals amb la capacitat tècnica suficient per a realitzar l'activitat de supervisar la correcta execució de les obres d'acord amb la normativa vigent d'obligat compliment en matèria d'habitatge.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE núm. 266, de 06/11/1999).
  • Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata. (DOGV núm. 8801, de 29/04/2020).
  • Resolució de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata (DOGV núm. 9521, de 17.01.2023)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Es podrà sol·licitar l'alta des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins al dia 25 d'abril de 2023, inclòs aqueix dia.

Formularis documentació

Sol·licitud telemàtica.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud 3) Registrar i enviar Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de sol·licituds del Pla de reforma interior d'habitatge (pla RENHATA), corresponent a la convocatòria de l'anualitat. La inscripció del tècnic serà efectiva i, per tant, operativa a partir de la corresponent validació per part del departament responsable de la tramitació de les ajudes. Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

Observacions

Observacions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa