Detall de Procediments

TECE - Alta de personal tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla RENHATA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Alta de personal tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla RENHATA.

  Objecte del tràmit

  Inscripció de la persona tècnica col·laboradora per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions del Pla Renhata de Reforma Interior d'Habitatges, corresponent a la convocatòria de l'anualitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Professionals amb la capacitat tècnica suficient per a realitzar l'activitat de supervisar la correcta execució de les obres d'acord amb la normativa vigent d'obligat compliment en matèria d'habitatge.

  Requeriments

  - Els i les professionals han d'estar degudament inscrites en el col·legi oficial corresponent.
  - Es requereix disposar de signatura electrònica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a sol·licitar l'alta començarà el dia 16 de març de 2021 i finalitzarà el dia 28 de maig de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_INSTEC&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18508

  Tramitació

  1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat"
  2) Omplir la sol·licitud
  3) Registrar i enviar

  Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de sol·licituds del Pla de reforma interior d'habitatge (pla RENHATA), corresponent a la convocatòria de l'anualitat. La inscripció del tècnic serà efectiva i, per tant, operativa a partir de la corresponent validació per part del departament responsable de la tramitació de les ajudes.

  Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  En fer aquest tràmit, les obligacions assumides pel personal tècnic col·laborador són:

  1. Informar el sol·licitant de les ajudes que puguen correspondre-li i dels requisits que ha de complir per a sol·licitar-les.

  2. Informar el sol·licitant del procediment de tramitació.

  3. Omplir i remetre telemàticament la sol·licitud d'ajudes i, si és el cas, la sol·licitud de qualificació definitiva perquè la tramite el servei territorial corresponent.

  4. Realitzar la descripció de les actuacions i el resum del pressupost de les obres per tipus d'actuació i per objectes (reforma d'habitacions humides -cuina, banys, lavabo-; adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta), partint del pressupost desglossat per partides aportat pel sol·licitant i comprovant que els preus s'ajusten a la base de dades de preus de la construcció de l'IVE (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). Si escau, descriure també l'aplicació dels criteris de sostenibilitat que estableixen les bases reguladores.

  5. Respecte d'obres executades (bé siga en el moment de la sol·licitud d'ajudes quan aquesta s'haja formalitzat amb les actuacions ja finalitzades, o bé siga en la fase de qualificació definitiva, si les ajudes s'han concedit a actuacions sense iniciar o en curs), cal redactar una descripció, segons l'apartat anterior, del que s'ha fet realment, comprovar la seua finalització i constatar que han arribat com a mínim a les condicions bàsiques i reglamentàries que estableix el document reconegut DRB 11/15, Guia sobre les condiciones bàsiques de l'habitatge existent, redactat per l'IVE i, si escau, acreditar en quina mesura es compleixen les especificacions que estableixen les bases reguladores per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat.

  Enllaços

  Web RENHATA

  Sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE núm. 266, de 06/11/1999).
  - Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata. (DOGV núm. 8801, de 29/04/2020).
  - Resolució de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata (DOGV núm 9065, de 20.04.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/1999, de 5 de novembre.

  Vegeu l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 7 d'abril de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.