Aportació de documentació a un expedient d'ajudes en matèria d'Educació, Cultura i Esport.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223788
|
Codi GVA: 18542
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en matèria d'Educació, Cultura i Esport. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment. - Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) en matèria d'Educació, Cultura i Esport.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant este tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que s'haja establit en este requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació...

Saber més
Documentació
1.Si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten. En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient que es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a esta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.