Detall de Procediments

TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes a la rehabilitació edificatòria, corresponent a les convocatòries de l'any 2018
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes a la rehabilitació edificatòria, corresponent a les convocatòries de l'any 2018

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació edificatòria, com a conseqüència d'un requeriment de l'Administració, d'alguna de les següents convocatòries:
  - Rehabilitació edificatòria: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat
  - Rehabilitació edificatòria: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat
  - Actuacions a l'interior d'habitatges d'edificis de tipologia residencial col·lectiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental telemàtica o esmena, si escau, l'efectuarà la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació d'alguna de les convocatòries d'ajudes a la rehabilitació edificatòria de l'exercici 2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La documentació aportada per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, haurà de realitzar-se en el termini concedit en el requeriment realitzat per l'Administració.

  En el supòsit de les convocatòries d'ajudes a la rehabilitació edificatòria, el termini s'inicia el dia 10 de novembre de 2018 i finalitza el dia 23 de novembre de 2018, amdós inclosos.

  A causa dels problemes tècnics puntuals en la plataforma de tramitació ocorreguts el divendres 23 de novembre, el termini de presentació ES PRORROGA FINS AL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas que l'inconvenient consistisca en que les dades del formulari de sol·licitud són incomplets s'haurà de completar aquestes dades en el formulari de correcció de la sol·licitud que corresponga, que es pot trobar en l'apartat d' "impresos associats" d'aquesta mateixa pàgina.

  S'ha de triar l'imprés o formulari que correspon amb la convocatòria a la qual es concorre:
  - Rehabilitació edificatòria: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat (RHB-CA 90017)
  - Rehabilitació edificatòria: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat RHB-EE 90017)
  - Actuacions a l'interior d'habitatges d'edificis de tipologia residencial col·lectiva (RHV 90101).

  Impresos associats

  [RHB-CA 90017 bis] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. PLA 2018-2021

  [RHB-EE 90017 bis] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DEL PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT. PLA 2018-2021

  [RHV 90101] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. CONVOCATÒRIA 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.