Detall de Procediments

Presentació d'al·legacions a borses d'ocupació temporal de la Direcció General de Funció Pública.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació d'al·legacions a borses d'ocupació temporal de la Direcció General de Funció Pública.

  Objecte del tràmit

  El tràmit d'informació pública té per objecte demanar al·legacions dels ciutadans que s'han inscrit en borses d'ocupació temporal de la Direcció General de Funció Pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que considere que la integració en les borses afecta l'esfera dels seus drets i interessos legítims.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació d'al·legacions serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent a la borsa que s'ha sol·licitat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

  Impresos associats

  AL·LEGACIÓ A LES BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL (PRESENTACIÓ TELEMATICA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18930

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.