• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació d'al·legacions a borses d'ocupació temporal de la Direcció General de Funció Pública.

  Objecte del tràmit

  El tràmit d'informació pública té per objecte demanar al·legacions dels ciutadans que s'han inscrit en borses d'ocupació temporal de la Direcció General de Funció Pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que considere que la integració en les borses afecta l'esfera dels seus drets i interessos legítims.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació d'al·legacions serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent a la borsa que s'ha sol·licitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - CASTELLÓ
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333993
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - VALÈNCIA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4Ver plano
  46018 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 966478082

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18930

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

  Impresos associats

  AL·LEGACIÓ A LES BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL (PRESENTACIÓ PRESENCIAL)

  AL·LEGACIÓ A LES BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL (PRESENTACIÓ TELEMATICA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18930

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.