Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació electrònica programas IVACE. Sol·licitud de pagament.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet efectuar la justificació de l'ajuda concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i sol·licitar-ne el cobrament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones o entitats beneficiàries d'ajudes CONCEDIDES per l'IVACE o les persones que les representen legalment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El que s'establisca en la notificació de concessió de l'ajuda.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents electrònics que s'assenyalen en les instruccions de justificació de cada programa d'ajudes

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_JUSTIFICACION&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19082

  Tramitació

  La persona o entitat beneficiària de l'ajuda, o la persona representant legal d'aquesta, ha d'accedir a la URL del tràmit en línia, en què s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics requerits per l'IVACE segons les instruccions de justificació del programa d'ajuda i, finalment, registrarà l'entrada per mitjà del registre telemàtic.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.