Detall de Procediment

Justificació electrònica programas IVACE. Sol·licitud de pagament.

Codi SIA: 287985
Codi GUC: 19082
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet efectuar la justificació de l'ajuda concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i sol·licitar-ne el cobrament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones o entitats beneficiàries d'ajudes CONCEDIDES per l'IVACE o les persones que les representen legalment.

Termini

El que s'establisca en la notificació de concessió de l'ajuda.

Documentació

Documents electrònics que s'assenyalen en les instruccions de justificació de cada programa d'ajudes

Presentació

Telemàtica
La persona o entitat beneficiària de l'ajuda, o la persona representant legal d'aquesta, ha d'accedir a la URL del tràmit en línia, en què s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics requerits per l'IVACE segons les instruccions de justificació del programa d'ajuda i, finalment, registrarà l'entrada per mitjà del registre telemàtic.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa