Detall de Procediment

TECE - Recurs potestatiu de reposició a un expedient de les convocatòries d'ajudes de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de les següents direccions generals. - Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. - Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana. - Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana.

Codi SIA:: 287976
Codi GVA:: 19083
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició a la resolució de les convocatòries d'ajudes d'habitatge en matèria de rehabilitació, informe d'avaluació de l'edifici (IEE), lloguer o compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament, per no considerar-la ajustada a dret. Les persones interessades que no estiguen obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica, poden optar per presentar el recurs de reposició telemàticament o de manera presencial en els registres regulats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Observacions

Els certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana s'ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Requisits

Requisits

Ser una persona interessada i tindre certificat digital o DNI electrònic. A més, s'ha de manifestar el motiu i fonament de la disconformitat amb la resolució objecte de recurs, així com el que s'ha assenyalat en l'art. 115 Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades en un expedient d'ajudes d'habitatge en matèria de rehabilitació, informe d'avaluació de l'edifici (IEE), lloguer o compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució impugnada.

Formularis documentació

El recurs potestatiu de reposició i, si és el cas, la documentació que fonamente el motiu del recurs que s'haja presentat.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic s'haurà de fer clic la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en que la persona sol·licitant s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat. S'haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu enllaços de l'apartat «Informació Complementària»). També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit). 2. S'haurà d'aportar obligatòriament les dades de l'expedient contra la resolució del qual es presenta el recurs: nom i cognoms o raó social de la persona sol·licitant i el seu número de DNI-NIE-NIF, així com el número de l'expedient. 3. A continuació, s'adjuntarà el recurs administratiu i els documents de suport al recurs que es consideren oportuns. 4. Finalment, se'n registrarà l'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

Observacions

Observacions

Contra la resolució del recurs de reposició no és possible cap altre recurs administratiu. Es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà d'un mes.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa