Modificació o cancel·lació de dades inscrits en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 687309
|
Codi GVA: 19126
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El Registre d'Entitats de la Comunitat Valenciana és un registre públic en què les entitats locals inscriuran i actualitzaran les dades contingudes en el Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell. En aquest tràmit es modifiquen o cancel·len dades inscrits de les entitats locals valencianes en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Requisits

La sol·licitud s'efectuarà mitjançant el model normalitzat (article 5.2 del Decret 15/2011).

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació telemàtica de la sol·licitud. - Comprovació de les dades. - Esmena, si és el cas, en el termini de 30 dies. El termini per a resoldre quedarà suspés durant aquest tràmit. - Resolució del director general de l'Administració Local
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Cal adjuntar: - Certificat del secretari de la corporació que acredite l'autenticitat de les dades objecte d'inscripció. - En el cas d'inscripció de la dada referida a un símbol local, cal adjuntar una imatge de la representació gràfica d'aquest. La imatge ha de tindre format jpg, bmp o png, i,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". Heu de descarregar el formulari en pdf, omplir-lo, signar-lo i guardar-lo a l'ordinador. 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Dos mesos
Observacions

Contra la Resolució del director general de l'Administració Local es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del caràcter potestatiu del requeriment a...

Saber més
Òrgans resolució