Detall de Procediment

Esmena de documentació per a la convocatòria del programa de campaments d'estiu per a joves, dins de la campanya Viu L'Estiu 2023.

Codi SIA:: 716866
Codi GVA:: 19277
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de la convocatòria del programa de campaments d'estiu per a joves, dins de la campanya Viu L'Estiu 2023. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de l'interessat. - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds presentades.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment mentre no se li haja requerit i fins a quinze dies abans de l'inici de l'activitat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que s'estableix en la convocatòria.

Formularis documentació

Quan siga per iniciativa de l'interessat, aportarà la documentació que considere pertinent. Si es tracta de requeriment administratiu, la que se li sol·licite en aquest.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per internet A través de l'enllaç corresponent: · Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/ iniciarTramite.HTML?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=és&idCatGuc=PR&idProcGuc=19277

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'interessat s'identificarà amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de l'IVAJ competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa